Старша група №2 "Сонях"

В групі «СОНЯХ» працюють

 вихователі Романів Марія Петрівна

                Якуба Тетяна Степанівна

помічник вихователя

               Зільник Дана Йосипівна

Режим роботи 8.00- 17.30

 

Психологічна характеристика дітей шостого року життя

         У дитини шостого року життя формуються первинні форми тіло будови, характерні для чоловічої та жіночої статі. Найбільш суттєві зміни, які охоплюють різні психічні сфери дітей старшого дошкільного віку: пізнавальну, вольову, емоційну – свідчать про те, що цей вік є переломним, багатим на такі новоутворення , які забезпечують перехід дитини до систематичного шкільного навчання. 

   На шостому році життя вже усталеними та функціонально дійовими є такі “ внутрішні інстанції” особистості, як образ її “Я”, самооцінка, рівень домагань, особистісні очікування тощо.

  Істотним показником зрушень у розвитку психічних процесів старшого дошкільника є виникнення у нього первинних форм довільної уваги, завдяки чому дитина вже здатна підпорядковувати свою увагу вимогам вихователя, зосереджуватися, керувати своєю психічною діяльністю.

      Сприймання  предметів та явищ формується як відносно самостійний процес. Сприймання більш стійке і цілеспрямоване, воно у старших дошкільників стає категоріальним. Отже, їхня пам'ять набуває якісно нових особливостей, серед них найголовніша – довільність процесів запам’ятовування та відтворення.

     Істотні зміни відбуваються й у розвитку мислення . Дитина стає здатною оперувати не тільки поодинокими чуттєвими образами предметів, а й більш узагальненими уявленнями про предмети. У нерозривному зв’язку з розвитком мислення відбувається мовленнєвий розвиток  дитини. Здійснюється перехід від переважно діалогічного мовлення до розгорнутих висловлювань.

    Уява старших дошкільників набуває творчого характеру. Дитина здатна уявити проміжні етапи та кінцевий результат власної діяльності. Наприкінці дошкільного віку вона розрізняє уявне, вигадане і справжнє, фантастичне реальне. У дошкільників починає формуватися довільна увага. Здатна виокремлювати об’єкти, які відповідають потребам її діяльності.                  

    Емоції дітей цього віку стриманіші. Діти вчаться приховувати сирах, агресію, сльози, стають менш образливими. Засвоюють мову жестів, міміку, пози, інтонації голосу. Воля у 5 років діти можуть обмежувати свої бажання, правильно оцінювати результати своїх дій. У цей період формуються почуття  справедливості, адекватне переживання успіху або невдачі, колективізм, дисциплінованість, стриманість, відповідальність.

    Провідною залишається гра , але зміст її набуває дедалі більшої інтелектуальності, відповідає рівню розумового розвитку старших дошкільників. Звичною для дітей є праця. Більшість старших дошкільників починає усвідомлювати суспільну користь своєї праці як допомогу дорослим чи іншим дітям.

Організація життєдіяльності дітей старшої групи « Сонях»

1.Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика,

 індивідуальне спілкування                                                                           8.00-8.50

2.Сніданок                                                                                                   8.50-9.20

3.Ігри, підготовка до занять                                                                         9.20-9.40

4.Організована навчально-пізнавальна діяльність                                          9.40-10.20

5.Підготовка до прогулянки, прогулянка                                                      10.20-12.00

6.Повернення з прогулянки, підготовка до обіду                                          12.00-12.20

7.Обід                                                                                                         12.20-13.00

8.Сон                                                                                                          13.00-15.10

9.Поступовий підйом, гартувальні процедури                                                15.10-15.40

10.Ігри, творча діяльність дітей, заняття за інтересом                                   15.40-16.15

11.Полуденок                                                                                               16.15-16.40

12.Підготовка до прогулянки                                                                        16.40-17.00

13.Прогулянка, ігри, повернення додому                                                       17.00-18.30

 

 

Організація освітньо-виховного процесу