Молодша група № 2"Дзвіночок"

 

В групі "ДЗВІНОЧОК"працюють 

вихователі   Демчишин Галина  Юріївна

Худзій Наталія Романівна

помічник вихователя

Штоббе Марія Федорівна

Режим роботи 8.30- 17.30

 
Психологічна характеристика дітей четвертого року життя

         

      На четвертому році життя відбуваються істотні зміни в характері та змісті діяльності дитини, розвиткові окремих психічних процесів у взаєминах із людьми. Займаючись різними видами діяльності – грою, малюванням, конструюванням, - дитина починає діяти відповідно до поставленої мети, хоча через нестійку увагу може забути про неї, оскільки відволікається, залишає одну справу заради іншої.
     Окрім нестійкої уваги, малюкові притаманна також підвищена емоційна збуджуваність, яка найчастіше трапляється у грі. Спільні ігри дітей починають переважати над індивідуальними, проте достатньої узгодженості між учасниками ще немає, і тривалість гри невелика. Гра відбувається стрибкоподібно – один сюжет швидко змінюється іншим.
      У продуктивній діяльності(малювання, ліплення, конструювання) діти переходять до обдуманого зображення предметів, хоча способи реалізації задуму ще не досконалі.

           Молодший дошкільний вік найбільш сенситивний щодо мовленнєвогорозвитку. У дитини цього віку надзвичайно розвинуте мовне чуття, вона досить рано помічає і виправляє мовленнєві огріхи. Провідною формою спілкування залишається діалогічне мовлення. Ситуативне мовлення поступово замінюється контекстним (поза наочною ситуацією).

               У ході предметної діяльності розвиваються різні види відчуття і сприймання. Дитина сприймає колір, форму, величину та інші якості предметів. Їх сприймання емоційне, активне, малята прагнуть потримати предмет у руках, погратися ним але самостійно не визначають і не називають його ознак. Для них характерна не диференційованість, злиття образів сприйнятих предметів. За допомогою дорослих дитина може примітивно аналізувати предмети, що її оточують. Для цього віку характерне активне розгорнуте орієнтування в світі речей, єдність тактильного, слухового нюхового сприйняття.

             Мислення дитини цього віку є наочно – дійовим. Вона мислить у процесі виконання тих чи інших дій, коли пояснення дорослого супроводжується наочним показом. У цьому віці починає діяти наочно – образне мислення. Доволі інтенсивно розвивається пам'ять. Дитина засвоює велику кількість нових слів, виразів, віршів, казок, забавлянок. Мимовільна пам'ять переважає над довільною і розвивається в процесі гри, при безпосередньому спілкуванні, під час слухання літературних творів. Пам'ять характеризується образністю. Добре запам’ятовується  тільки те, що було безпосередньо пов’язане з діяльністю, було цікавим й емоційно забарвленим.

            Уява продовжує бути не стійкою. ЇЇ образи швидко змінюються під впливом зовнішніх подразників. Уява підтримується зовнішніми діями. Вона функціонує поки дитина зайнята діяльністю, наділяючи реальні предмети уявлюваними якостями й функціями, відповідно до змісту виконуваних дій.

            Увага має мимовільний характер. Дитина не здатна тривалий час утримувати увагу на одному і тому самому предметі; вона швидко переключається з одного виду діяльності на інший. Проте малюк може довго розглядати те, що його зацікавило, тобто підвищується стійкість уваги. Слово дорослого виступає як засіб формування перших проявів довільної уваги.

         Почуття й емоції яскраві та ситуативні. Дитина легко переймається емоціями інших. Емоції імпульсивно виникають і швидко минають. Формуються моральні якості: діти починають розуміти, що можна, а чого нетреба робити. У цьому віці дуже важливо не проґавити час для виховання гуманних почуттів та елементарних уявлень про доброту, чуйність, взаємодопомогу, увагу до дорослого та ровесників.

  На четвертому році життя предметом гордості є досягнення в оволодінні навичками самообслуговування, а пізніше такими якостями, як слухняність, уміння вітатись, не скаржитися, ділитися іграшками і ласощами.

 

Організація освітньо -виховного процесу

 

Організація життєдіяльності дітей  молодшої групи «ДЗВІНОЧОК»

8.30-8.40 ранковий прийом дітей, ігри.

8.40 – 8.50 ранкова гімнастика

8.50 -9.30 сніданок

9.30 – 11.00 освітньо – навчальна діяльність

11.00 - 12.10 прогулянка

12.25 – 13.00 обід

13.00 - 15.25 сон

 

15.25 – 16.00 поступовий підйом, гімнастика після сну.

16.00 – 16.20 ігри

16.20 -17.00 підвечірок

17.00- 18.00 прогулянка

18.00-18.30 ігри, повернення додому.