Середня група "Барвінок"

В групі «БАРВІНОК»працюють:

вихователі  Гриник Лілія Іванівна

      Кожан Наталія Михайлівна

помічник вихователя 

  Погребняк Тетяна Станіславівна

Режим роботи 8.00- 18.30

 

Психологічна характеристика  дошкільника п'ятого року  життя
        У дитини п’ятого року життя темп фізичного розвитку залишається сталим. Відбувається зміцнення хребта, інтенсивно розвивається мускулатура кисті та передпліччя. Зріст збільшується на 5-7 см, маса тіла — на 1,5-2 кг. 

     П’ятий рік життя дитини — це період надзвичайної мовленнєвої активності, що виражається в нескінченних запитаннях до дорослих. До 4,5 років завершується формування граматичної правильності мовлення. У дитини спостерігається таке унікальне явище, як словотворення. Розвивається монологічне мовлення, мовлення-повідомлення. Дитина будує висловлювання різного типу: мовлення-описи, мовлення-розповідання.

         Особливого значення набуває спільна сюжетно-рольова гра. Одна і та сама гра може повторюватися впродовж кількох днів у різних варіаціях. Це є показником розвитку творчої гри та поглиблення інтересу до певних сторін навколишнього життя. Потрібне активне втручання дорослого, щоб дати новий поштовх грі, збудити пізнавальну активність дитини, її творчу ініціативу.

      Набагато різноманітнішими стають сюжети дитячих малюнків і будівель, хоч задуми залишаються ще недостатньо чіткими та стійкими.

         Дошкільник охоче виконує трудові доручення. Проте дитяча праця ще тісно пов’язана з грою, саме ігрові мотиви роблять її привабливою.

   Сприймання. Діти оволодівають умінням обстежувати предмети, послідовно виокремлювати в них частини та встановлювати зв’язки між ними.

      Активно розвивається мислення дитини. Вона визначає найістотніші ознаки об’єкта, групує предмети за матеріалом, призначенням, засвоює поняття “частина”, “ціле”, “рівність і “нерівність”. Дитині цього віку доступно розуміння найпростіших причинних зв’язків у явищах, добре відомих їм із минулого досвіду. Розуміння причинності свідчить про чутливість до суперечностей ,про елементи критичності мислення. Дитина, розв’язуючи задачу, намагається осмислити її та способи розв’язання в самому процесі дії.

       Пам’ять. Дошкільник запам’ятовує предмети, ситуації, слова в дії, в процесі їх практичної, ігрової, трудової діяльності. Що активнішою і змістовнішою є діяльність дитини, то продуктивнішим виявляється мимовільне запам’ятовування.

    Вперше складається довільне запам’ятовування шляхом повторення, елементарної систематизації матеріалу.

       Посилюється стійкість уяви. Образи уяви жваві, яскраві. Доказом цього є те, що дитина досить довго може грати в одну й ту саму гру, неодноразово перепивати її та знову продовжувати. Збагачується репродуктивна уява. Слухаючи художній тві, дитина уявляє його персонажів, переживає разом із ними певні емоції.

       Увага стає стійкішою. Однак цей процес перебуває у прямій залежності від особливостей розвитку нервової системи дитини. Можливість довільної уваги в цьому віці ще надзвичайно обмежена, тому потрібно цілеспрямовано працювати над її розвитком.

        Воля дитини розвивається як здатність активно домагатися певної мети, долати зовнішні та внутрішні перешкоди, свідомо регулювати свою поведінку. Мета, яку ставлять перед дошкільником дорослі, є значним фактором формування цілеспрямованості його діяльності. Своєрідні цілі досягаються в сюжетно-рольовій грі (розгортання сюжету, дотримання ігрових правил тощо).

     Емоції та почуття стають дедалі стійкішими. З’являється бажання бути корисним дорослому. Ставлення до однолітків набуває дружелюбного характеру. Дитина здатна співчувати іншим і робить це спонтанно. Проте характерним для цього періоду є перевага збудження над гальмуванням, що за найменшого порушення умов життя призводить до бурхливих емоційних реакцій.

     Чим би не займався п’ятирічний дошкільник, він починає окреслювати мету і, підпорядковуючи їй свої дії, вчиться керувати своєю поведінкою, доводити розпочату справу до кінця, долати перешкоди. Вперше з’являється усвідомлення змістового зв’язку речей і дій. Цілком зрозуміло, що і в цьому процесі потрібна цілеспрямована увага дорослого. Лише у співпраці з ним у дитини виробляється звичка до трудового зусилля, формується вміння оцінювати власні вчинки та дії. У дітей четвертого розвитку життя порівняно з дітьми третього року життя темпи росту уповільнюються, вони не так швидко набирають масу. Їхня маса приблизно становить 16,5кг., зріст – 102 см.
    
Організація навчально – виховного процесу  в середнійг рупі «Барвінок»

 

 

Організація життєдіяльності дітей середньої групи «Барвінок»

 

1.Прийом дітей, ігри, ранкова гімнастика,

 індивідуальне спілкування                                                                           8.00-8.50

2.Сніданок                                                                                                   8.50-9.20

3.Ігри, підготовка до занять                                                                         9.20-9.40

4.Організована навчально-пізнавальна діяльність                                          9.40-10.20

5.Підготовка до прогулянки, прогулянка                                                      10.20-12.00

6.Повернення з прогулянки, підготовка до обіду                                          12.00-12.20

7.Обід                                                                                                         12.20-13.00

8.Сон                                                                                                          13.00-15.10

9.Поступовий підйом, гартувальні процедури                                                15.10-15.40

10.Ігри, творча діяльність дітей, заняття за інтересом                                   15.40-16.15

11.Полуденок                                                                                               16.15-16.40

12.Підготовка до прогулянки                                                                        16.40-17.00

13.Прогулянка, ігри, повернення додому                                                       17.00-18.30