Права та обов'язки батьків

Батьки зобов’язані:

 

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
 • постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
 • поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
 • виконувати режим дня дошкільного закладу; 
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей; 
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;
 • відвідувати загальні та групові збори;
 • взаємодіяти з ДНЗ № 125 за всіма напрямками виховання і навчання дитини;
 • своєчасно вносити плату за дитячий садок.

 

Батьки мають право:

 

 • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 
 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування; 
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 
 • брати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 
 • брати участь в роботі батьківських комітетів;
 • брати участь у толоці.

 

Порядок внесення плати за утримання дитини:

 

 • плата вноситься в ощадну касу по квитанції до 20 числа за місяць наперед;
 • перерахунок оплаченої квитанції у випадку хвороби дитини провадиться у наступному місяці;
 • батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю;
 • пільгова оплата за ДНЗ надається після подачі завідувачу підтверджуючих документів на пільгу. Перерахунок проводиться з моменту подачі документів.

 

Згідно наказу від 10.01.2013 р. «Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Львова у 2013 році».

Встановити з 01.02.2015р. розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Львова у сумі, що не перевищує 60 % від вартості харчування на день:

 

 • 10.80 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;
 • 15.60 грн. для дітей віком 3 – 6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;
 • звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.
 • не справляти плати з батьків за харчування дітей у випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків; діти учасників АТО; діти з багатодітних сімей, тощо).

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.