Права та обов'язки батьків

У ДНЗ №125 "Квіточка" діють правила та вимоги, які допомагають правильно організувати час перебування у ньому ваших дітей. 

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати її в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання).

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі – батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі – дошкільний заклад). Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

Запрошуємо Вас дотримуватися таких правил:

 

1. Своєчасно приводити дитину до дошкільного закладу – до 9.00. год. Чергова група – до 19.30.

 

2. Приводити дитину в ДНЗ у чистому одязі, у взутті, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

 

3. Приводити в ДНЗ здорову дитину, повідомляти вихователям про її самопочуття вдома та незвичайні випадки (падіння, ушкодження, скарги на погане самопочуття тощо).

 

4. Забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу.Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу про хворобу дитини та інші причини її відсутності в ДНЗ за телефоном 237-27-98.

 

5. Вихователь зобов`язаний щодня оглядати дитину, з метою своєчасного виявлення ознак хвороб.

 

6. Якщо під час ранкового прийому у дитини виявлено ознаки хвороби, батьки зобов’язані звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою.

 

7. Батьки або особи, що за їх дорученням приводять дитину в ДНЗ, мають передати її вихователю. Не припустимо відправляти дитину до дитячого садка саму, без супроводу дорослого.

 

8. Батькам треба заздалегідь повідомляти вихователя щодо осіб, яким вони доручають забрати дитину з ДНЗ. В окремих випадках таке доручення оформляється письмово.

 

9. Вихователь не має права віддавати дітей з ДНЗ неповнолітнім дітям, батькам в нетверезому стані.

 

10. Вносити плату за харчування до 20-го числа кожного місяця.

 

11. Вихователь не несе відповідальність за збереження прикрас (сережки, хрестики тощо).

Батьки зобов’язані:

 

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
 • постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
 • поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
 • виконувати режим дня дошкільного закладу; 
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • дотримуватись правил дорожнього руху;
 • бути прикладом для своїх дітей; 
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні;
 • відвідувати загальні та групові збори;
 • взаємодіяти з ДНЗ № 125 за всіма напрямками виховання і навчання дитини;
 • своєчасно вносити плату за дитячий садок.

 

Батьки мають право:

 

 • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 
 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування; 
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 
 • брати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 
 • брати участь в роботі батьківських комітетів;
 • брати участь у толоці.

 

Порядок внесення плати за утримання дитини:

 

 • плата вноситься в ощадну касу по квитанції до 20 числа за місяць наперед;
 • перерахунок оплаченої квитанції у випадку хвороби дитини провадиться у наступному місяці;
 • батьки пред'являють оплачену квитанцію вихователю;
 • пільгова оплата за ДНЗ надається після подачі завідувачу підтверджуючих документів на пільгу. Перерахунок проводиться з моменту подачі документів.

 

Встановити з 01.02.2017р. розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Львова у сумі, що не перевищує 60 % від вартості харчування на день:

 

 • 13. 94 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;
 • 21.33 грн. для дітей віком 3 – 6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;
 • звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.
 • не справляти плати з батьків за харчування дітей у випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків; діти учасників АТО; діти з багатодітних сімей, тощо).

 

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.