В здоровому тілі здоровий дух

Здоров'я, як і талант, кожен отримує від природи.
Саме на те, як його зберегти, спрямована
фізкультурно - оздоровча робота
в дошкільному навчальному закладі.

Фізінструктор  МИХАЛУНЬ НАТАЛЯ СТАНІСЛАВІВНА

  Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ проводиться шляхом проведення з обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.

   Вся ця робота ведеться відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ від 27.08.2004р. № 1/9-438, методичного листа МОН України «Організація та зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ», від 06.06.2005р. №1/9-306, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних закладах України, затвердженим наказом МОН України від 02.08.2005р. №458. 

Здійснюється педагогічна оцінка організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання. 

В ДНЗ проводиться моніторинг фізичного розвитку вихованців:

- оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину – візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти дихання та пульсу;

- контроль за реакціями дітей на загартування, особливо ослаблених та з особливими потребами; - узагальнення даних про стан здоров’я та змісту показників захворюваності.

Ведеться контроль за санітарно-гігієнічними умовами:

- утримання місць для занять – групових кімнат, фізкультурних осередків у групах, фізкультурного і музичного залів, фізкультурного та ігрового майданчиків;

- стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;

- стану одягу та взуття дітей для прогулянок, різних форм роботи з фізичного виховання.фізичного виховання.

 

Система фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному закладі:

1.    ранкова гімнастика;

2.    рухова активність на прогулянці;

3.    щоденні фізкультурні заняття;

4.    рухливі ігри;

5.    гімнастика після денного сну;

6.    фізкультурні паузи;

7.    фізкультхвилинки на заняттях;

8.    фізкультурні дозвілля, розваги, спортивні ігри, свята;

9.    аеробіка;

10.            імунна гімнастика;

11.            психогімнастика;

Вагомим компонентом дитячої діяльності є рухи. Тому рухова активність малят під час перебування їх у дошкільному навчальному закладі забезпечує біологічну потребу організму дитини в русі. Вони відчувають м'язову радість та люблять рухи, а це допоможе їм залучитися до спорту та здорового способу життя.

Складові системи фізичного розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку:

1.    створення безпечного життєвого простору вдома і у дитячому закладі у закритому та у відкритому середовищах, тобто у приміщенні та природних умовах;

2.    оптимізація рухового режиму за допомогою фізичних вправ та фізкультурно - спортивних ігор;

3.    формування відповідального ставлення до власного здоров'я і життя.


 

 

Заходи попередження дитячого травматизму

 

Правильно підібрані фізичні вправи стимулюють фізичний розвиток, але вони можуть призводити до непоправимої шкоди, якщо під час їх виконання ігноруються загальні правила безпеки та заходи щодо попередження травматизму.

Для попередження дитячого травматизму, зокрема під час занять фізкультурою, у дошкільному закладі здійснюється комплекс відповідних заходів зокрема таких, як:

1.    постійний контроль за дотриманням методики проведення різних форм роботи з фізичного виховання та безпечністю фізкультурного обладнання, місця проведення занять, інвентарю, одягу, взуття.

2.    виконання санітарно - гігієнічних вимог.

3.    повсякденна виховна робота з дітьми з питань безпеки їх життєдіяльності.

4.    взаємодія з родиною з цих питань

Профілактика травматизму під час організованої та самостійної рухової діяльності дошкільників передбачає не лише створення належних умов для безпечності заняття, а й навчання дітей елементів самозахисту та самострахування. Уміння дитини само страхуватися значно знижує ризик отриманню нею травми не лише під час виконання фізичних вправ, а й у повсякденному житті. Сформувати такі уміння можна за умови проведення системної роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей, зокрема навчання їх самострахування.

 

 

В дошкільному закладі напрацьований досвід такої роботи. Навчання дітей  елементів самозахисту та самострахування є складовою комплексу фізкультурно - оздоровчих заходів.